عزیــزمــ ( هـمسـرمـ) از تــو متشـکــرمــ

هـنـــگـــامـــیـــکـــهـــ با قلــــــبــ عاشـــق و مــهــربـــانــتـــ وارد زنــدگــیــ تاریــکــ و بیــ روحــ مــنــ شــدیــ...

 هنگامی کهــ از عشقت به مـــــنـــ خالصانه ســخــنـ گفتـــیــ

و هنگامیکـــهــ عشــــقــ واقــعـــی را در چشــمانـ پـــاکــ و معصـــومـــتــ دیدمـــ

از آنـ روز احســاسـ کـــردمــ خوشـــبــخت تریــــــــــــــــــــــنــ دختــــر دنیا هســـتمـ

احــســـاسـ کــردمـ خــــداوند بــالاخـــره در رحمتشـــ را به رویـــمــ گشـــوده

احـــســاســ کــردمــ تــو تــنــها کســیــ هســتیــ کــهــ تــا ابــد بــا مـــنــ مــیـــمـــانـــیـــ

آریــ از آنــ روز حـــســ کــردمــ عاشـــــقــ تـــریــنـــمــ عاشـــقــ تــمامـــ وجــــودتـــ

مـــــهربــــونـــ مـــنــ تــو چـــهــ صـــبــورانـــهــ جــــرعـــهــ جــــرعـــهــ عــشقـــتــ را بـــهــ

مـــنــ نـــوشــــانـــدیــ تـــا کــهــ تــمــومــ وجــودمــ از عشـــقـــ تــــــــــــو پـــر شـــده

هنــگــامیـــ کــهـ خــالــیــ از احـــســاســ و ســـرد و بــیــ روح بــودم بــا نجواهای عاشــقـــانهــ

قــلـــبـــ ســـرد و بـــیــ روحــــمـــ را گــــرمـــا بخشــــیــــدی

هنگامیـــ کـهـ از عـشـــقــ نــفــرتــ داشــتــمـ بــا بـردبـــاری تــمـــــام سعیـــ کـــردیـــ مــــــرا

بـــا ایـــــنــ نــــامــ آشــــتیـ دهیـ و بـهـ مــنـ بفهمانیکـــهــ زنـــدگیـــ بـــا عــــشــقـــ زیـــبـــاســـتـــــ

و عـــشـــقـ چــــراغـ هــدایتیــــ اســـتــ کــهـ هـر گــــمـ کـرده راهــیـ را بــهـ مــــقــصــد مـــیـ رســونـــهــ

و گــذاشــتــیـــ یکــ بـــار دیـــگر عاشـــقـــ شـــوم و پـــا بــرهنــــهــ در آســمانـــ راه روم

عـــــزیــــــــــزمــ دســــتـــ هـــای تــــوانـــای تـــو بــود کـــهــ بـــه مـــنـــ زنــــدگـــانـــیـــ

بخـــشـــیــد...شــــــــور و عـــشـــــقــ و مـــــســـتیـــــ بــخـــشیـــد و تــــو چــــون مصــــرع

شــــعری زیـــبــا ســـطـــر بـــرجـــســـتـــهــ ایــ از زنـــدگـــانیـــ مـــــنـــ هســــتــیـــ.


عــشــــقـــ مــــهــربـــونــ زنــــدگیـــ مـــنـــ مـــیـــخـــواهــــمــ از تــو تــشـــکــر کـــنــمـ آری

از تـــو متشــــکرمـ برایــ همهـــ وقــتــ هــاییــ کــهــ مـــرا بــهـ خنــده واداشـتیـــ

برایــ هــمه وقـــتــ هاییــ کــهــ بـــا مـــنــ شـــریــــکــ شـــدیــ و برایــ همــهـ وقـــتـــ هــاییـــ
کــهــ خـــواســتیــ در کنـــارمــ بـــاشــیــ

برایـ همــه وقتــ هاییــ کهـ مـــرا تحســـینــ کــردیـــ و بــهـ منــ اعتــماد کردیــ.

و برایــ همــه وقتــ هاییـــ کهـ به مــــنـــ گفتیـــ دوســـــــــــتـــتـــ دارمــــ .

از تـــو متشکرم بـــرایــ تـــمومـــ وقتــــ هاییـــ کهـــ دلـــتــنــگمـــ بـــودیــ و تــمومـــ وقتـــ

هاییــ کهــــ به تـــو احتـــیــاجــ داشـــتــمــ و تـــو بــا مــنــ بـــودیـــ

و برایـــ همـــه وقتـــ هاییـــ کهـــ در چشـــمــانــــمـــ نـــگــریستـــیــ و صــدایــ قـــلــبــمــ را باتمـــامــ وجــــودتـــ شنیدیـــ

هــــــــیچــ وقــتــ ایــــنــ را فــــرامــــوشــ نـــــــکنـ لــبخــــند مـــنـــ به تــــو یـــعنیــ

عـــاشــــقـــانـــهــ دوســــتـــتـــ دارمــــ

هـــمـــیشـــه پـــشــتــیــبــانتــ هستـــمــ....مـــیخــــواهـــمـــ تــــمامـــ اوقـــاتـــمــ را در

کنـــــار تــــــو باشــــــمــــ

و تــــــو در دنـــــیـــا از هـــر کــســیــ برایــم مهـــمــ تـــر و بــا ارزشـــ تـــر هســـتــیــ

مـــنــــ همیشـــهــ بـــرایــ تـــو اینجــــــا هســـتمــ و دلــــــمـــ بــــرای تـــو تـــنـــگــ اســـتــ 

و تـــــو در تـــــــمـــامــ ضــــربـــانـــ قـــلـــبــ مــــــنــ جـــاداریـــ

پــــــســ بــــــــهتـــــرینــــمــ همیشـــــه بــرایـــمــ بمــــان و بــــدانــ کـــهــ تــنــهــا بـــا تـــو

زنــــده مــــیمــــانـــمـــ و قـــلـــبــمــ فقــــط و فقــــــطــــ بـــا دیــــدنـ چشـــــــمـــانــ

زیبـــــــــایــــتــ مــــیتــــپــد و بـــــدانـــــ کــهــ اگــــر از کنـــــــارمــ بــــرویــ

لـــحــظـــهـ هـــایــ زنــــدگیـــــمــ پــــر از درد و عـــــذابـــــ مـــــیـــشــــود


پــــــــــــســـــ بــــــرایـــــ همــــــیشــــــــه بـــا مـــــــنـــ بــــمــانــــ

 

 بـــه قلـــمـ: بـــارانـــ

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

پ.ن:::سلــام دوسـتای گلـــم خوبیـــــن؟؟؟

میخواستم یه پیــشنــهاد بهــتون بــدم......اگه دوسـت داشتــیــن میتونـین بــه وب همســرم هم یه سـر کـوشــولــویی بزنــیـد ،،خوشـحال میشـــه

 

 آدرس وبـش تو لیـنک دوسـتـان هســت دوسـتـایـ خوبـــمـ {#emotions_dlg.e19}

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


 

 

/ 159 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرهاد

چه خنده دار که ناز را میکشیم ! آه را میکشیم ! انتظار را میکشیم ! فریاد رامی کشیم ! درد را میکشیم . . . ولی بعد از این همه سال آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم . . .

ُ•.¸بهاره ¸.•ُ قصــرعشـــق

همه چیزم را به غارت برده ای ، حتی قلب مرا ... ! ............... ஜ سلام دوست عزیزمــ ❤❤ وبلاگ قصــرعشــق با یکی دیگر از متنهــایـم به روز شد ❤❤ .............. ஜ منتظر حضورت هستمــ

lonely

سلام خانوم خانوما ببخشید بابت تاخیرمو اینکه بهت سرنزدم نت نداشتم اومدم بگم آپم دوست داشتی بهم سربزن مرسی ی ی ی ی[گل][گل]

lonely

قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا فریاد کن ...

honeye

tabrik tabrik ensha allh hamish khosh bakht bashi man apam montazeram sar bezani nazar yadet nare[چشمک]

honeye

با یه آپ جدید موافقی؟؟ تو وبم منتظرت هستم نظر یادت نره[چشمک].

honeye

دینگ دینگ اومدم بگم اپم منتظرت هستم نظر یادت نره[چشمک].

honeye

دلیل, بی دلیل دل تنگ شدن هایم .... من اپم منتظرت هستم نظر یادت نره راستی خوش حال میشم تو نظر سنجی هم شرکت کنی[گل]